BÁNH MÌ HEO QUAY – DŨNG 20

BÁNH MÌ HEO QUAY – DŨNG 20

BÁNH MÌ HEO QUAY – DŨNG 20
Xe bánh mì heo quay nổi tiếng khu Phường 6 mọi người ạ! Phần của Ad là đặc biệt 30.000 toàn da không nha!
Ngay Thế giới di động chân cầu Rạch Miễu nha mọi người, bán từ 6h sáng ạ

Hình ảnh có thể có: món ăn