Cái Bè tiêu hủy gần 50 tấn heo bị dịch tả Châu Phi và gia cầm nhiễm bệnh cúm A/H5N1

Cái Bè tiêu hủy gần 50 tấn heo bị dịch tả Châu Phi và gia cầm nhiễm bệnh cúm A/H5N1

Từ năm 2022 đến nay, huyện Cái Bè có hơn 1.200 con heo bị mắc bệnh dịch tả Châu Phi của 26 hộ chăn nuôi và hơn 3.300 con gia cầm bị bệnh cúm A/H5N1 ở xã Hậu Thành.

Cái Bè tiêu hủy gần 50 tấn heo bị dịch tả Châu Phi và gia cầm nhiễm bệnh cúm A/H5N1

Tiêu hủy heo, gia cầm bệnh.

Qua đó, ngành ngông nghiệp huyện phối hợp với các địa phương tổ chức tiêu huỷ hơn 49.600 kg heo mắc bệnh, heo chết và toàn bộ gia cầm bị nhiễm bệnh đúng theo quy định; triển khai thực hiện công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc tại vùng dịch, ổ dịch để tiêu diệt mầm bệnh, hạn chế dịch bệnh phát sinh và lây lan. Hiện tại, dịch bệnh đã ổn định và không phát thêm ổ dịch mới.

Nhằm sớm khống chế và dập tắt dịch bệnh trong thời gian sớm nhất, không để dịch bệnh tiếp tục lây lan ra diện rộng gây thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi và cho ngân sách Nhà nước, huyện Cái Bè tổ chức tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh; triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi, bệnh cúm A/H5N1 trên đàn gia cầm và các dịch bệnh truyền nhiễm khác theo quy định. Kịp thời cấp phát vật tư, hóa chất cho các địa phương phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả./.

Tin và ảnh: Ngọc Hân

Nguồn: http://www.thtg.vn/cai-be-tieu-huy-gan-50-tan-heo-bi-dich-ta-chau-phi-va-gia-cam-nhiem-benh-cum-ah5n1/