Cảnh giác với thủ đoạn mạo nhận Sở Kế hoạch – Đầu tư Tiền Giang để bán sách, tài liệu

Theo Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Tiền Giang, hiện nay, có một số cá nhân và tổ chức mạo nhận Sở Kế hoạch – Đầu tư đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp mua sách, tài liệu…

Sở Kế hoạch – Đầu tư Tiền Giang
Sở Kế hoạch – Đầu tư Tiền Giang

Sở Kế hoạch – Đầu tư khẳng định: Không có chủ trương bán sách, tài liệu… cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Khi cần thông tin đến doanh nghiệp, Sở Kế hoạch – Đầu tư sẽ có văn bản chính thức thức gởi trực tiếp đến doanh nghiệp hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh – Truyền hình, các cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, các sở ngành, địa phương. Đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cảnh giác với trường hợp bán sách, tài liệu nêu trên.

0/5 (0 Reviews)