Cháo Lòng đường Lê Thị Hồng Gấm- Mỹ Tho

Cháo Lòng đường Lê Thị Hồng Gấm- Mỹ Tho
Chạy ngang nhìn tủ dồi chiên vs thịt là cầm lòng không đậu rồi- chưa kể vô kêu thêm cục xí quách to ơi là to!
Chỉ 15.000d/ tô bình thường nhéNguồn: Món Ngon Mỹ Tho

0/5 (0 Reviews)