Cơm tấm 446 22k cho 1 dĩa như hình. Đối diện xéo cf lãng du đường Trần Hưng Đạo

Cơm tấm 446 22k cho 1 dĩa như hình. Đối diện xéo cf lãng du đường Trần Hưng Đạo😘😘😘 Khuyên khích xin thêm tốp mỡ vì quá ngon 🤣 Ps: hình chôm của bạn Châu Thị Xuân Thảo

Nguồn: Món Ngon Mỹ Tho

0/5 (0 Reviews)