Review Hủ tiếu Bò Viên DŨNG – 53 Lê Văn Nghề, Mỹ Tho

    Hủ tiếu Bò Viên 🐮 ‘ DŨNG ‘ Lê Đại Hành quen thuộc nè 🤤. Đc: Dời về Số 53 Lê Văn Nghề, ấp 1, xã Đạo Thạnh. Cầu chợ Thạnh Trị chạy vào 400m bên tay trái.🙋🏻 Quán hoạt động từ 15h.
    Nguồn: Món Ngon Mỹ Tho