Lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Tết Mậu Thân và Khu dịch vụ hỗn hợp sông Tiền

Ngày 10/3, Phòng Quản lý đô thị TP Mỹ Tho phối hợp với UBND phường 1, phường 4 tổ chức họp dân lấy ý kiến Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Tết Mậu Thân và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ hỗn hợp sông Tiền, phường 4, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

Khoảng 230/250 đại diện hộ dân phường 1, phường 4 được mời tham dự cuộc họp. Việc họp dân được tổ chức chu đáo, tuân thủ Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định 37 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; đồng thời phát huy dân chủ cơ sở tiếp nhận thêm thông tin nhằm nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch và mang tính khả thi khi triển khai trên thực địa.

Phần lớn đại diện hộ dân dự họp đều thống nhất với việc lập các quy hoạch trên, góp phần tạo điểm nhấn về không gian cảnh quan, văn hóa, xã hội cho đô thị Mỹ Tho và tỉnh Tiền Giang, là bước đi cụ thể trong thực hiện quy hoạch chung của thành phố đến năm 2030, thúc đẩy phát triển kinh tế nhất là du lịch…

Lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Tết Mậu Thân và Khu dịch vụ hỗn hợp sông Tiền
Người dân tìm hiểu bản đồ quy hoạch mặt bằng sử dụng đất, sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan của hai quy hoạch để góp ý kiến.

Do việc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Tết Mậu Thân và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ hỗn hợp sông Tiền và việc triển khai thực hiện quy hoạch này (về sau) có tính đến việc giải tỏa (khoảng 200 hộ dân) nên người dân đề xuất một số nguyện vọng nhằm cân bằng lợi ích. Theo đó, người dân nêu nguyện vọng nếu có giải tỏa đền bù thì giá trị đền bù phải thỏa đáng, đảm bảo được việc tái định cư.

Theo Công ty cổ phần Kiến trúc và Xây dựng TP Hồ Chí Minh, đơn vị nhận lập 2 quy hoạch trên, thì Công viên Tết Mậu Thân có quy mô nghiên cứu quy hoạch là 17,5ha với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu (đối với các hạng mục xây dựng trong công viên) gồm: mật độ xây dựng tối đa 7%, tầng cao công trình tối đa 2 tầng, đất cây xanh, vườn dạo: 2,5-2,8m2/người…

Còn Khu dịch vụ hỗn hợp sông Tiền (bao gồm 2 bên giếng nước nhỏ và đoạn từ Công ty cấp thoát nước tỉnh đến Đài PT-TH Tiền Giang) có quy mô nghiên cứu quy hoạch là 66ha với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu gồm: dân số trong quy hoạch 500 người; trung tâm thương mại dịch vụ, hỗn hợp (mật độ xây dựng 80%), các công trình thương mại dịch vụ (mật độ xây dựng từ 10-40%); tầng cao (xây dựng) tối đa đối với trung tâm thương mại dịch vụ tiếp giáp đường kè dọc sông Tiền là 9 tầng, các trung tâm thương mại dịch vụ 2 bên giếng nước nhỏ là 15 tầng…

Công ty cổ phần Kiến trúc và Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết, Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Tết Mậu Thân và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ hỗn hợp sông Tiền, phường 4, TP Mỹ Tho, Tiền Giang có bố trí một block nhà dùng để tái định cư dành cho những hộ bị giải tỏa khi quy hoạch được thực hiện. Block nhà này có khả năng giải quyết tái định cư tại chỗ cho số hộ dân bị ảnh hưởng mà không phải di dời đâu xa.

Hiện việc lấy ý kiến nhân dân về Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Tết Mậu Thân và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ hỗn hợp sông Tiền, phường 4, TP Mỹ Tho, Tiền Giang đang được ngành chức năng thành phố và chính quyền cơ sở tích cực triển khai. Phiếu lấy ý kiến đã được phát đến tay người dân, còn các sơ đồ, hồ sơ 2 quy hoạch đã được niêm yết công khai trong 15 ngày tại UBND phường 1 và UBND phường 4 (từ ngày 10/3-25/3/2018)./.

0/5 (0 Reviews)