Lịch trình “Lễ hội văn hóa – Thể thao – du lịch tỉnh Tiền Giang 2019” từ 10/01/2019 đến 14/01/2019

Lịch trình “Lễ hội văn hóa – Thể thao – du lịch tỉnh Tiền Giang 2019” từ 10/01/2019 đến 14/01/2019

Từ ngày 10/01/2019 đến 14/01/2019 Tiền Giang sẽ tổ chức “Lễ hội văn hóa – Thể thao – du lịch tỉnh Tiền Giang 2019”

Nội dung:
1. Lễ khai mạc: 20 giờ ngày 11/01/2019 tại sân khấu quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang
2.Hội chợ triển lãm, thương mại, âm thực Từ ngày 10/01/2019 đến 14/01/2019 tại tại quảng trường trung tâm tỉnh
3. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật:
+ Đờn ca tài tử, trích đoạn cải lương, triển lãm, nhạc nước,…
từ
4. Các hoạt động thể dục thể thao:
+ Đi bộ tuần hành “Vì môi trường xanh và sự phát triển bền vững”
5. các hoạt động du lịch
6. Bế mạc: Diễu hành thuyền hoa, thả hoa đăng
dự kiến 19 giờ 40 phút ngày 14/01/2019
Địa điểm: Bờ kè sông Tiền