Một bầu trời hông chỉ có màu xanh, mà còn ánh Hoàng Hôn chiếu qua dòng Sông Tiề

    Một bầu trời hông chỉ có màu xanh, mà còn ánh Hoàng Hôn chiếu qua dòng Sông Tiền!

    Nguồn Instagram : Minh Vũ
    ——————————————-
    #Ad Sky&N-L

    Nguồn: Mỹ Tho Picture