Mỹ Tho: Linh mục đoàn sắp có thêm thành viên

Theo thông báo đề ngày 02/03/2018, Cha Phaolô Trần Kỳ Minh, linh mục Tổng đại diện Giáo phận Mỹ Tho đã công bố danh sách 3 thầy Phó tế sẽ được Đức giám mục giáo phận phong chức linh mục trong thời gian tới.

Danh tính cụ thể các tiến chức như sau:

1. Thầy Phaolô Lê Hoàng Nguyễn, sinh năm 1984, thuộc giáo xứ Thủ Ngữ.

2. Thầy Gioankim Nguyễn Ngọc Huynh, sinh năm 1985, thuộc giáo xứ Thánh Giuse Lao Công.

3. Thầy Phêrô Lê Hồng Đức, sinh năm 1985, thuộc giáo xứ Cao Lãnh.

Mỹ Tho: Linh mục đoàn sắp có thêm thành viên
Mỹ Tho: Linh mục đoàn sắp có thêm thành viên

Thông báo cũng nêu rõ việc rao danh các tiến chức theo hướng dẫn của Giáo Luật nhằm điều tra tư cách các ứng viên. Đồng thời thông báo cũng mời gọi cộng đoàn Dân Chúa “hiệp lời cầu nguyện cho quý thầy dọn lòng sốt sắng lãnh nhận hồng ân thánh chức”.

Như thế, qua việc Đấng Bản quyền giáo phận Mỹ Tho đặt tay truyền chức linh mục cho các thầy phó tế sắp tới, linh mục đoàn giáo phận này sẽ đón nhận thêm 3 thành viên. Được biết, tính đến tháng 2 năm 2018, giáo phận Mỹ Tho có 123 linh mục đương nhiệm trong giáo phận.

0/5 (0 Reviews)