Mỹ Tho xưa kia và tên gọi Rạch Miễu Cầu Rạch Miễu…. Ad không biết nhiều nhưng

Mỹ Tho xưa kia và tên gọi Rạch Miễu
Cầu Rạch Miễu….
Ad không biết nhiều nhưng nghe kể lại, liệu mọi người biết có thể chia sẻ lên đây để có nhiều thông tin.

Photo by : Bảo Nghi
——————————-
#Ad SkyN-L

Nguồn: Mỹ Tho Picture

0/5 (0 Reviews)