Nhiều bến vật liệu không phép ngang nhiên hoạt động ở Tiền Giang

Tại tỉnh Tiền Giang, một câu hỏi được đặt ra là trách nhiệm thuộc về cơ quan quản lý nào khi nhiều bến vật liệu không phép vẫn ngang nhiên hoạt động.

Bờ Đông kênh Năng (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang ) như một đại công trường đá – cát – sỏi với những chiếc sà lan nối đuôi nhau trên bến. Vật liệu đá, cát, sỏi nhanh chóng được chuyển lên bãi, lên xe tải. Bất cập từ hoạt động của những bến bãi vật liệu này trong nhiều năm nay đã được người dân phản ánh lên các cấp chính quyền nhưng cuối cùng đâu lại vào đó.

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang, gần 600m đường kênh Năng hiện đang được chia đều cho 5 doanh nghiệp vật liệu xây dựng làm bến bãi. Chỉ có 1 doanh nghiệp được quy hoạch dự án, 4 doanh nghiệp còn lại đều không có giấy phép bến thủy nội địa hoặc nếu có thì đã hết hạn từ lâu.

Nhiều bến vật liệu không phép ngang nhiên hoạt động ở Tiền Giang
Nhiều bến vật liệu không phép ngang nhiên hoạt động ở Tiền Giang

Cụ thể, giấy phép bến thủy nội địa của các doanh nghiệp này đã hết hạn từ ngày 14/12/2016. Tháng 6/2017, UBND tỉnh Tiền Giang có thông báo không cấp phép mới và gia hạn bến thuỷ nội địa bờ Đông kênh Năng. Vấn đề được đặt ra ở đây và cũng là bức xúc của người dân trong suốt hơn 1 năm qua là vai trò và trách nhiệm của huyện Tân Phước và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang ở đâu khi những doanh nghiệp này không những không bị ngừng hoạt động mà còn có dấu hiệu hoạt động với quy mô lớn hơn.

Chủ trương của tỉnh Tiền Giang là không cấp phép bến thủy nội địa cho các doanh nghiệp này vì không đáp ứng được nhiều điều kiện như: vị trí, diện tích, điều kiện an toàn. Chỉ đạo là vậy, nhưng thực tế các bến bãi này vẫn “vô tư” hoạt động mà không chịu sự giám sát nào.

0/5 (0 Reviews)