Nông nghiệp Tiền Giang chuyển mình bằng đầu tư công nghệ cao

Tiền Giang đang nỗ lực đầu tư công nghệ cao trong nông nghiệp để xây dựng mô hình trồng cây an toàn và bền vững, cho giá trị kinh tế cao, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tiền Giang có vị trí, điều kiện tự nhiên phù hợp cho phát triển nhiều loại nông sản có sản lượng lớn. Đặc biệt, các vùng ven TP.Mỹ Tho, nhất là xã Mỹ Phong là những nơi có thế mạnh về nông nghiệp.

Tuy nhiên trước áp lực đô thị hóa, nếu cứ duy trì theo lối canh tác truyền thống, sử dụng nguồn nước chủ yếu ở các kênh mương thì người nông dân thường rơi vào thế bị động, sản lượng phụ thuộc vào khí hậu, nguồn nước thiên nhiên.

Chính vì thế, tỉnh Tiền Giang đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt. Mỗi năm bà con trồng được bốn vụ mùa, tăng năng suất cũng như chất lượng cây trồng. Chính quyền địa phương cũng nỗ lực giúp doanh nghiệp trong quá trình mở rộng quy mô, tối ưu hóa các điều kiện ưu đãi đầu tư, chính sách tín dụng, tiêu thụ, quảng bá sản phẩm…

0/5 (0 Reviews)