Shipper kh-óc hận khi khách trả và bom hàng vì những lý do đi tù, đã xanh cỏ, m-ất trí nhớ

Làm việc bất chấp thời tiết và kiếm được không bao nhiêu tiền nhưng shipper đôi lần phải rơi vào tình cảnh cay đắng đến bật kh-óc vì bị trả hay bom hàng. Không hiểu cảm xúc của các shipper như thế nào nếu chạy cả chục km mà bị khách trả hay bom hàng bằng lý do “dở kh-óc dở cười” dưới đây:

Khách “buồn”, không nhận hàng vì không có tiền mua.

Bỗng dưng m-ất trí nhớ sau khi đặt hàng.

Khách c-ôn đ-ồ đặt hàng xong thì dọ-a xử shipper nếu đưa tới.

Khách từ chối nhận hàng vì không có đủ 475 ngàn đồng?!

Khách trả hàng vì bận đi đẻ.

Đi tù sao nhận hàng được?

Đặt hàng xong thì không may chầu trời?

Shipper chạy chục km không s-ợ n-óng bị khách “ngồi mát ăn bát vàng” bom hàng.

Không riêng shipper mà người bán hàng online cũng lãnh hậu quả khi gặp những khách lầy lội như trên. Cụ thể hơn, họ không bán được hàng mà mỗi lần nhận đơn hoàn về là phải m-ất tiền cước.

0/5 (0 Reviews)