Tập huấn thực hiện Đề án 938

(ABO) Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027” của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 938), vừa qua tại huyện Tân Phước, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang có buổi tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, thực hành, phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái cho hội viên phụ nữ của huyện Tân Phước và huyện Châu Thành.

Chị em phụ nữ tham quan quy trình sản xuất kẹo khóm sạch của Tổ sản xuất kẹo khóm sạch Chị em phụ nữ tham quan quy trình sản xuất kẹo khóm sạch của Tổ sản xuất kẹo khóm sạch.

Ban Công tác xã hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trực tiếp báo cáo các chuyên đề: Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức; tuyên truyền, giáo dục pháp luật; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới/bạo lực gia đình, trong đó tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức và tuyên truyền, giáo dục pháp luật là nội dung xuyên suốt trong quá trình thực hiện Đề án.

Kết thúc buổi tập huấn, các chị em phụ nữ được tham quan quy trình sản xuất kẹo khóm sạch của Tổ sản xuất kẹo khóm sạch của xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước.

P. MAI

Bởi – Báo Ấp Bắc

0/5 (0 Reviews)