Tiền Giang: 52-55 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng, năm 2018, tỉnh phấn đấu có thêm 12-15 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 52-55 xã.

Ông Hưởng nhấn mạnh, để đạt được kết quả trên, thời gian tới, tỉnh Tiền Giang tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả truyền thông về xây dựng NTM; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến tận cơ sở; xây dựng kế hoạch và tổ chức chỉ đạo thực hiện, theo dõi đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Tiền Giang: 52-55 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Xã nông thôn mới Tân Mỹ Chánh

Bên cạnh đó, tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ các xã đạt chuẩn NTM nâng chất lượng các tiêu chí và giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng NTM; tiếp tục phát huy vai trò phản biện, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và cộng đồng dân cư đối với xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2017, Tiền Giang công nhận 16 xã đạt chuẩn NTM.

0/5 (0 Reviews)