Tiền Giang dừng hoạt động các cơ sở ngoại ngữ, tin học

Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang vừa có văn bản thông báo về việc ngưng hoạt động các cơ sở ngoại ngữ, tin học.

Ảnh minh họa/internet

Theo văn bản này, từ sau ngày 31/12/2018, tất cả các cơ sở ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sẽ ngưng hoạt động;

Từ sau ngày 01/01/2019, chỉ có các trung tâm ngoại ngữ, tin học có đủ điều kiện theo quy định mới được cấp phép thành lập và cấp phép hoạt động.

Thông báo trên của Sở GD&ĐT Tiền Giang căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học; căn cứ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang tại cuộc họp với các cơ sở ngoại ngữ, tin học ngày 04/10/2018.

Lập Phương

0/5 (0 Reviews)