Tiền Giang: Giảm hơn 1 nghìn người hưởng lương từ ngân sách

Tiền Giang: Giảm hơn 1 nghìn người hưởng lương từ ngân sách

Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang vừa có báo cáo gửi Bộ Tài chính về tình hình bộ máy quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Tại báo cáo, Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang cho biết, cả tỉnh có 45 đơn vị tự chủ tài chính, 684 đơn vị chưa tự chủ tài chính.

Trong năm 2018 tỉnh đã giảm được 9 đơn vị sự nghiệp, 13 trường mầm non, 39 trạm chuyên ngành, cụ thể: Giảm 1 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – thương mại – du lịch tỉnh; giảm 1 đơn vị do hợp nhất tại Trung tâm Tin học và Trung tâm Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh thành 1 trung tâm;

Giảm 1 đơn vị do sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường vào Văn phòng Đăng ký đất đai; giảm 1 đơn vị do hợp nhất Trung tâm tiết kiệm năng lượng và Trung tâm Khuyến công trực thuộc Sở Công thương thành Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại;

Giảm 4 trung tâm thuộc Sở Y tế do hợp nhất 5 đơn vị để thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, giảm 3 bệnh viện tuyến huyện và 10 Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình do sáp nhập vào Trung tâm Y tế.

Giảm 1 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do sáp nhập.

Giảm 39 trạm chuyên ngành thuộc chi cục và trung tâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do chuyển về huyện để thành lập 11 trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện.

Giảm 13 trường mầm non, tiểu học do hợp nhất, sáp nhập các trường mầm non, tiểu học cấp huyện.

Về giảm biên chế, trong năm 2018, tỉnh có 3 đơn vị sự nghiệp công lập đã chuyển sang cơ chế tự đảm bảo 100% kinh phí hoạt động, đã giảm được 1.332 người hưởng lương từ ngân sách và giảm 49 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/200/NĐ-CP.

Cụ thể: Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang – Sở Y tế giảm 858 người hưởng lương từ ngân sách và 24 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68; Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy- Sở Y tế giảm 462 người hưởng lương từ ngân sách và 25 hợp đồng lao động theo Nghị định 68.

Trung tâm Công nghệ thông tin – Sở Tài nguyên và Môi trường giảm 12 người làm việc.

Đầu năm 2019 tỉnh tiếp tục chuyển Bệnh viện Phụ sản sang hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo 100% kinh phí hoạt động, dự kiến giảm 178 người hưởng lương từ ngân sách và 15 hợp đồng lao động theo Nghị định 68./.

0/5 (0 Reviews)