Tiền Giang phấn đấu thu hút thêm 10 dự án đầu tư mới

Năm 2018, tỉnh Tiền Giang phấn đấu thu hút thêm 10 dự án đầu tư mới với tổng vốn 120 triệu USD và giá trị sản xuất tại các khu công nghiệp trên địa bàn đạt 67.270 tỷ đồng, tạo việc làm cho thêm tám nghìn lao động.

Để đạt mục tiêu, tỉnh chú trọng rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như công khai đầy đủ các thông tin liên quan như pháp luật về đầu tư, đất đai, lao động, môi trường,…

Tiền Giang phấn đấu thu hút thêm 10 dự án đầu tư mới
Tiền Giang phấn đấu thu hút thêm 10 dự án đầu tư mới

Tỉnh có bốn khu công nghiệp, trong đó hai khu Mỹ Tho và Tân Hương đã được lấp đầy. Hiện có 92 dự án đang được đầu tư vào các khu công nghiệp với tổng số vốn gần 1,9 tỷ USD và hơn 4.075 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 84 nghìn lao động, thu nhập bình quân 6,2 triệu đồng/người/tháng.

0/5 (0 Reviews)