Tiền Giang phê duyệt Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

UBND tỉnh Tiền Giang vừa phê duyệt Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT) giai đoạn 2018 – 2025. Với Đề án này, việc quản lý, chăm sóc sức khỏe NCT sẽ tốt hơn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe NCT thích ứng với giai đoạn già hóa dân số, góp phần thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia về NCT

Chăm sóc y tế cho người cao tuổi

Tỉnh Tiền Giang hiện có trên 166.000 người trong độ tuổi từ 60 trở lên, chiếm 9,56% dân số; trong đó có 213 người ở tuổi từ 100 trở lên. Tỉnh đã phát triển được gần 148.000 hội viên NCT, chiếm gần 90% tổng số NCT hiện có.

Già hóa dân số là một thành tựu xã hội to lớn của loài người. Tuy nhiên, tỷ lệ NCT tăng cũng sẽ tác động sâu sắc đến mọi khía cạnh của cá nhân, gia đình, cộng đồng và của toàn xã hội. Chăm sóc NCT, trong đó chăm sóc sức khỏe NCT là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế và của toàn xã hội giai đoạn sắp tới.

Nhận thức sâu sắc được điều đó, UBND tỉnh Tiền Giang đã phê duyệt Đề án Chăm sóc sức khỏe NCT giai đoạn 2018 – 2025. Sở Y tế là đơn vị chủ trì thực hiện Đề án. Mục tiêu cụ thể của Đề án là nâng cao nhận thức, tạo môi trường xã hội đồng thuận và phong trào toàn xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe NCT. Các chỉ tiêu cụ thể của Đề án gồm: 100% cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể được cung cấp thông tin về già hóa dân số, thực trạng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe NCT; ban hành văn bản chỉ đạo, kế hoạch về chăm sóc sức khỏe NCT; 100% NCT hoặc người thân trực tiếp chăm sóc NCT biết thông tin về già hóa dân số, quyền được chăm sóc sức khỏe của NCT và các kiến thức chăm sóc sức khỏe NCT… Đề án cũng hướng đến việc nâng cao sức khỏe của NCT trên cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu của NCT. 80% NCT có khả năng tự chăm sóc, được cung cấp kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe; 80% NCT (từ 80 tuổi trở lên) được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần/năm và được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Ảnh: TL

Để thực hiện tốt Đề án, ngành Y tế phải nỗ lực đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) của NCT với chất lượng ngày càng cao, chi phí và hình thức phù hợp (tại các cơ sở y tế, tại nhà…); 90% NCT khi bị bệnh được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 100% bệnh viện tuyến tỉnh có tổ chức khoa Lão hoặc dành một số giường để điều trị người bệnh là NCT; 100% bệnh viện, trung tâm y tế cấp huyện có tổ chức khoa Lão hoặc dành một số giường để điều trị người bệnh là NCT; 100% NCT có thẻ bảo hiểm y tế. Theo đó, đáp ứng ngày càng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài hạn của NCT tại gia đình, cộng đồng và trong cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung. 100% NCT không có khả năng tự chăm sóc, được chăm sóc sức khỏe bởi gia đình và cộng đồng; 100% NCT cô đơn không nơi nương tựa, không còn khả năng tự chăm sóc, không có người trợ giúp tại nhà, không có điều kiện chi trả được chăm sóc trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung.

Các hoạt động Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Với kinh phí giai đoạn 2018 – 2020 gần 28 tỷ đồng, Đề án sẽ tập trung thực hiện nhiều hoạt động thiết thực để chăm sóc sức khỏe NCT trong tỉnh. Theo thông tin từ Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Tiền Giang, từ năm 2018 sẽ phát động phong trào thực hiện xã (phường, thị trấn) phù hợp với NCT trong toàn tỉnh. Nâng cao năng lực cho y tế cơ sở, bao gồm cả trạm y tế trong thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho NCT. Thường xuyên tổ chức thực hiện chăm sóc sức khỏe NCT tại trạm y tế theo quy định, bao gồm: Tuyên truyền phổ biến kiến thức về rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe và phòng bệnh, đặc biệt là các bệnh thường gặp ở NCT. Hướng dẫn NCT các kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khỏe. Khám chữa bệnh cho NCT tại trạm y tế và tại nơi cư trú. Tổ chức Chiến dịch Chăm sóc sức khỏe NCT tại trạm y tế để khám sàng lọc một số bệnh thường gặp và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho NCT.

Mục tiêu đến năm 2025, Chiến dịch Chăm sóc sức khỏe NCT tại trạm y tế trở thành hoạt động thường quy. Tỉnh sẽ triển khai thí điểm và nhân rộng mô hình “Bác sĩ gia đình” tham gia chăm sóc sức khỏe NCT…

Để triển khai Đề án có kết quả, công tác truyền thông được coi là một trong những giải pháp quan trọng. Đề án sẽ tập trung truyền thông giáo dục thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe NCT. Truyền thông vận động nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp; các nhà hoạch định chính sách; các chức sắc, tôn giáo; những người có uy tín trong cộng đồng… về thách thức của quá trình già hóa dân số đối với việc chăm sóc sức khỏe và phát huy NCT, nhằm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, kế hoạch và đầu tư kinh phí cho các nội dung thích ứng với xã hội “dân số già hóa”, xây dựng môi trường y tế thân thiện với NCT.

Tuyên truyền, giáo dục thay đổi hành vi của người dân về quyền, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của NCT, xóa bỏ định kiến về chăm sóc sức khỏe NCT trong các cơ sở tập trung (nhà dưỡng lão); cơ quan, tổ chức và gia đình về trách nhiệm kính trọng, không kỳ thị, không xem tuổi già là gánh nặng; giúp đỡ, chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò NCT; nghĩa vụ, trách nhiệm phụng dưỡng NCT của gia đình có NCT; trách nhiệm thực hiện tốt và tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với NCT; ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc chủ động tự lo cho tuổi già khi còn trẻ, bao gồm việc mua bảo hiểm y tế cho NCT. Thực hiện hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc bản thân, nâng cao sức khỏe đối với NCT và gia đình có NCT.

0/5 (0 Reviews)