TP. Mỹ Tho: Trên 250 triệu đồng đóng góp Quỹ Mái ấm công đoàn

Từ đầu năm 2017 tới nay, những tổ chức Công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Mỹ Tho đã vận động công nhân, viên chức, lao động đóng góp Quỹ Mái ấm công đoàn được trên 250 triệu đồng. 

Nguồn quỹ này LĐLĐ TP. Mỹ Tho nộp về Quỹ Mái ấm công đoàn tỉnh Tiền Giang để xây dựng mới và sửa chữa những căn nhà Mái ấm công đoàn tặng công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Qua đó, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của lực lượng công nhân, viên chức, lao động.

Từ đầu năm tới nay, TP. Mỹ Tho có 2 công nhân, viên chức, lao động khó khăn về nhà ở được tương trợ kinh phí xây dựng Mái ấm công đoàn, với tổng kinh phí trên 112 triệu đồng, trong đó Quỹ Mái ấm công đoàn Tiền Giang tương trợ 60 triệu đồng.

Lễ bàn giao mái ấm công đoàn
Lễ bàn giao mái ấm công đoàn

Thêm nữa, những cấp Công đoàn TP. Mỹ Tho đã tổ chức tuyên truyền,phổ biến những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp tới đời sống, việc làm, quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân, viên chức, lao động như: Luật Cán bộ công chức, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống bạo lực gia đình,… được trên 2.000 cuộc, có gần 107.000  lượt người dự.

LĐLĐ Tp. còn tổ chức 4 cuộc sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật về Luật Công đoàn, Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động… có trên 190 lượt người tham gia. Song song phát gần 1.300 tờ bướm tuyên truyền về Luật Công đoàn, Bộ Luật lao động cho công nhân, người lao động.

0/5 (0 Reviews)