Trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn ở Tiền Giang

Năm 2018, thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tài trợ số tiền 500 triệu đồng để xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa cho 10 hộ gia đình có trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (mỗi căn nhà được hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng).

Được sự ủy quyền của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công đoàn ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang tiến hành khảo sát và thống nhất hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho 10 hộ gia đình có trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Tiền Giang.

Trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn ổ Tiền Giang

Qua thời gian xây dựng, 10 căn nhà tình nghĩa cho 10 hộ gia đình có trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được xây dựng hoàn thành và được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 6 năm 2018.

Trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn ổ Tiền Giang

Ông Cao Hoàng Nhân – GĐ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang chia sẻ: Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang chân thành cảm ơn Công đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã quan tâm dành những tình cảm yêu quí kịp thời hỗ trợ kinh phí xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa cho 10 hộ gia đình có trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Tiền Giang; Chân thành cảm ơn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã quan tâm tạo nhịp cầu nối cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang được tiếp nhận khoản kinh phí hỗ trợ từ các đơn vị tài trợ, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện xây dựng và nghiệm thu, bàn giao cho các hộ gia đình đưa vào sử dụng.

0/5 (0 Reviews)