Trời nóng quá trời Chạy đi mua cây mía 20.000d đáng tiền ghê Mía rất ngọt và mềm


Trời nóng quá trời
Chạy đi mua cây mía 20.000d đáng tiền ghê
Mía rất ngọt và mềm
Chị hay bán ngay chợ Thạnh Trị đó máy bạn
Mía Nha Trang

Nguồn: Món Ngon Mỹ Tho

0/5 (0 Reviews)