TT đăng kiểm xe cơ giới Tiền Giang tuyển dụng viên chức 2018

Căn cứ quyết định số 2692/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2017 của Sở Giao thông vận tải Tiền Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63.01S Tiền Giang.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63.01S Tiền Giang thông báo tuyển dụng:

TT đăng kiểm xe cơ giới 63.01S Tiền Giang tuyển dụng viên chức 2018
TT đăng kiểm xe cơ giới 63.01S Tiền Giang tuyển dụng viên chức 2018
0/5 (0 Reviews)